22:35 ICT Thứ ba, 04/08/2015

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 1833

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7501

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 666919

Dành cho quảng cáo

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » CÔNG ĐOÀN

TRUONG CHINH HIGHSCHOOL

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

Thứ bảy - 05/10/2013 09:41
Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1050/SGDĐT-GDTrH
V/v: Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các  tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Đắk Lắk, ngày 30 tháng 8  năm 2013
 
 
 
 
Kính gửi:
      - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
      - Các trường Trung học phổ thông, Phổ thông DTNT.
 
Thực hiện Công văn số 5111/BGDĐT-GDTrH ngày 23/7/2013 về việc Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi này như sau:
  I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học  
  1. Mục đích của Cuộc thi
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp; khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Đối tượng dự thi:
Học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).
3. Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.
4. Tổ chức Cuộc thi 
-  Phòng GD&ĐT phát động Cuộc thi tới các trường THCS, trường phổ thông DTNT cấp huyện. Các trường THCS, trường phổ thông DTNT và trường THPT phát động Cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường.
- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh  được tham gia không quá 02 bài dự thi.
- Mỗi phòng GD&ĐT tổ chức chấm sơ khảo (bài thi các trường THCS và PT DTNT) và lựa chọn từ 40 đến 60 bài dự thi cấp tỉnh.
- Mỗi trường THPT tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn từ 10 đến 15 bài để dự  thi cấp tỉnh.
- Các Phòng GD&ĐT, trường THPT nhận bài dự thi của học sinh trường mình tổ chức chấm sơ khảo và gửi báo cáo công tác tổ chức cuộc thi danh sách, bài dự thi cấp tỉnh (Phụ lục IV) về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) trước ngày 01/02/2014.
- Sở GD&ĐT tổ chức chấm thi cấp tỉnh và lựa chọn bài để dự thi cấp quốc gia.
5. Tiêu chí chấm thi
- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;
- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết các tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
6. Giải thưởng của cuộc thi
a) Khen thưởng cấp tỉnh
Sau khi chấm sơ khảo, Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn một số sản phẩm để khen thưởng; giải thưởng dành cho học sinh tham dự gồm có: Nhất, Nhì, Ba,  Khuyến khích (Sở lựa chọn tối đa 50 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh gửi đi dự thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức).
b) Giải thưởng và phần thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Các giải dành cho thí sinh tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; Học sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của  Bộ Giáo dục và Đào tạo và phần thưởng của Ban tổ chức.
  II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
  1. Mục đích của Cuộc thi
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học toàn tỉnh.
2. Đối tượng dự thi:
Giáo viên  THCS và THPT.
3. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (băng hình, hình ảnh, âm thanh, bản ghi chép…) đã sử dụng; về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế; Sản phẩm, kết quả học tập của học sinh... tham gia học bài học này.
4. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên) dự thi (Phụ lục II);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);
- Hồ sơ dạy học (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm, kết quả của học sinh...).
5. Tổ chức Cuộc thi
- Các Phòng GD&ĐT phát động Cuộc thi tới các trường THCS, trường phổ thông DTNT của địa phương. Các trường THCS, trường phổ thông DTNT, trường THPT phát động Cuộc thi trong toàn thể giáo viên của trường. Mỗi giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.
- Mỗi trường THPT tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn từ 01 đến 05 sản phẩm dự thi cấp tỉnh và gửi hồ sơ dự thi cấp tỉnh.
- Mỗi Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ dự thi, tổ chức chấm sơ khảo (bài thi các trường THCS và PT DTNT) và lựa chọn từ 05 đến 15 sản phẩm dự thi cấp tỉnh.
- Sở GD&ĐT tổ chức chấm thi cấp tỉnh để lựa chọn hồ sơ dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp quốc gia.
- Các Phòng GD&ĐT, trường THPT nhận bài dự thi của học sinh trường mình tổ chức chấm sơ khảo và gửi báo cáo công tác tổ chức cuộc thi danh sách, bài dự thi cấp tỉnh (Phụ lục IV) về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) trước ngày 01/02/2014.
6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi
- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.  
- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.
- Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học.
- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.
- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề...
- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.
- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
7. Giải thưởng của cuộc thi
a) Khen thưởng cấp tỉnh
Sau khi chấm sơ khảo, Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn một số sản phẩm để khen thưởng; giải thưởng dành cho học sinh tham dự gồm có: Nhất, Nhì, Ba,  Khuyến khích (Sở lựa chọn một số sản phẩm gửi đi dự thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức).
b) Giải thưởng và phần thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Các giải dành cho thí sinh tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; Giáo viên đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của  Bộ Giáo dục và Đào tạo và phần thưởng của Ban tổ chức.
 Nhận được công văn này, các phòng GD&ĐT, các trường THPT khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo về phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT để kịp thời giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo: Sở, Công đoàn Ngành;
- Các phòng, ban Sở;
- Lưu: VT, P GDTrH.
                   GIÁM ĐỐC
                KT.GIÁM ĐỐC
               P.GIÁM ĐỐC
            (Đã ký)
             NGUYỄN NGỌC QUANG              
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục I
Cấu trúc bài viết dự thi
Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
          A/ Trang bìa
          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
          - Điện thoại:.....................................................................................
          - Email:............................................................................................
          - Họ và tên học sinh (hoặc nhóm học sinh):
                   1.............................................................................................
                   2.............................................................................................
                   3.............................................................................................
 
          B/ Các trang tiếp theo
1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các ứng dụng CNTT trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

Phụ lục II
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
 
          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
                   Điện thoại:...........................; Email:....................................
          - Họ và tên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên):
                   1. Trưởng nhóm:....................................................................
                             Điện thoại:...........................; Email:............................
                   2.............................................................................................
                   3.............................................................................................

Phụ lục III
Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên
         
1. Tên dự án dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong dự án dạy học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của dự án
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.
4. Ý nghĩa của dự án
Mô tả ý nghĩa, vai trò của dự án đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của dự án.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua dự án dạy học./.
 
 
 
Phụ lục IV
Mẫu Báo cáo công tác tổ chức thi tại đơn vị:
Gửi công văn (cùng với sản phẩm dự thi) và qua Email nội bộ phòng GDTrH
 
  UBND TỈNH ĐẮK LẮK           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                                                                                                Số:            /BC                                                       .........., ngày    tháng   năm 2014
 
 
                               Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Thực hiện công văn số ........../SGDĐT-GDTrH, ngày   tháng    năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
        (Đơn vị)................................. xin báo cáo như sau:
          1. Thuận lợi
Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở nên đã kịp thời triển khai cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
Lãnh đạo đơn vị đã kịp thời động viên tạo điều kiện cho giáo viên của đơn vị tham gia cuộc thi.
Học sinh được hướng dẫn về công tác tổ chức thi, các tiêu chí của bài viết dự thi...
Giáo viên đã được tập huấn bài bản về đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chủ đề tích hợp...
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 
2. Khó khăn
..........................................................................................................................
3. Quá trình thực hiện
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Kết quả
 
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN NĂM HỌC 2013-2014
             
             
TT TÊN BÀI DỰ THI NGƯỜI/NHÓM THỰC HIỆN ĐƠN VỊ ĐĨA / BÀI ĐÍNH KÈM
 
KẾT QUẢ GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
5            
             
 
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 2013-2014
             
             
TT TÊN BÀI DỰ THI GIÁO VIÊN/NHÓM THỰC HIỆN (MÔN) ĐƠN VỊ ĐĨA / BÀI ĐÍNH KÈM
 
KẾT QUẢ GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
5            
             
 
 
4 Kiến nghị
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
                                                                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                         (Ký tên và đóng dấu)                                  
 
 

Tác giả bài viết: Kiều Trí Tùng

Nguồn tin: Sở GD ĐăkLăk

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH KHÔNG CHÙN BƯỚC TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN

XÃ EASOL - HUYỆN EA H'LEO - ĐẮK LẮK. Ea H'leo là huyện thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk, bao bọc bởi những núi đồi trùng điệp, những năm trước cuộc sống đa số người dân Ea H'leo còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với ý Đảng lòng dân, với bàn tay cần cù và khối óc thông minh, nhiều thế hệ...

Đăng nhập thành viên

Hổ trợ trực tuyến

Bản đồ THPT Trường Chinh

Bản đường đi

Ảnh Hoạt Động

Ảnh Hoạt Động THPT Trường ChinhThể Dục Thể ThaoTrồng cây xanh Thể dục giữa giờ CHÚC BẠN CÓ MỘT NGÀY THẬT VUI VẺ!